GTranslate

 

BIB logo oranje klein transparant

 

English text below

Ik moedig zwangere vrouwen aan om in hun kracht te gaan staan.

Om een geboorte te kunnen laten gebeuren moet je jezelf fysiek openen – en daarvoor is het nodig dat je jezelf emotioneel veilig voelt. Mijn lessen geven je tijd en ruimte om op wekelijkse basis jezelf te verbinden met je lichaam dat aan het veranderen is, en met de baby die in je groeit. Ik vind het belangrijk om in onze huidige moderne wereld jezelf wekelijks twee uren te geven, zonder afleiding of oordeel. Daarin kun je focussen en afstemmen op je veranderende lichaam en je groeiende baby.

Tijdens de lessen wordt zowel Nederlands als Engels gesproken. Ik creëer een veilige, intieme plek waar vrouwen al hun ervaringen kunnen delen die ze tijdens hun zwangerschap beleven. Door van elkaar te leren en elkaar te ondersteunen ontstaat een gemeenschap waar je nog op terug kunt vallen als je moeder bent geworden.

 Mijn lessen helpen je bij het

  • Onder ogen zien en overwinnen van angst voor de bevalling
  • Ontwikkelen van de fysieke kracht, flexibiliteit en uithoudingsvermogen die juist bij een bevalling nodig zijn
  • Leren hoe je je lichaam tijdens de weeën effectief kunt inzetten
  • Leren omgaan met je mentale en fysieke reactie op pijn.
  • Aangeven  van je eigen behoeften en grenzen, waarmee je de kans vergroot dat je door zowel vroedvrouwen als medische staf erkend en gerespecteerd wordt.

IMG 0602a 500

De oefeningen in de cursus zijn gebaseerd op yoga, maar specifiek gericht op de mentale en fysieke training voor een bevalling. Je zult een breed spectrum aan houdingen, bewegingen, vormen van ademhalen en stem technieken leren, die je actief houden gedurende de hele bevalling, terwijl je je ook kalm en capabel voelt. Op die manier kan je lichaam doen waar het voor gemaakt is.

Ik word vaak gevraagd hoe je een snelle bevalling kunt realiseren. De beste manier om dit te bereiken is het onder ogen zien en aangaan, in plaats van ertegen te vechten of ervoor te vluchten. Zowel mijn wekelijkse- als partnerlessen zullen je juist daarop voorbereiden, zodat je je niet belemmerd of angstig voelt.

Hoewel ik een natuurlijke bevalling voorsta, zal ik nooit een oordeel vellen of een vrouw het recht ontzeggen om haar eigen keuzes te maken. Ik deel mijn ervaringen als doula en lerares al meer dan 35 jaar, en mijn doel is om je te helpen zelf open en eerlijk die keuzes te kunnen maken, zonder geleid te worden door angst of onderschatting van je vermogen om een baby ter wereld te brengen.

IMG 8974 9450a

Ik wil ervoor zorgen dat je gezien en gehoord wordt, en dat je wensen tijdens de bevalling gerespecteerd worden. Ik heb veel ervaring met vrouwen die om welke reden dan ook eerder een traumatische geboorte-ervaring hebben gehad. Dan help ik je bij het onder ogen zien en overwinnen van je angsten die zich hebben vastgezet in je lichaam, en werken we toe naar een angstvrije houding van kracht en vertrouwen.

Elke vrouw is verschillend, elke zwangerschap is verschillend – en toch kunnen we zoveel delen en leren van elkaar. Dankzij mijn jarenlange ervaring bij het helpen van vrouwen om de bevalling te krijgen die zij zich wensen heb ik ook een grote hoeveelheid verhalen tot mijn beschikking. Dat helpt altijd weer bij het vinden van antwoorden op vragen en zorgen. Er is niet veel wat ik niet al eerder heb gezien!

Mijn cursussen zijn internationaal, twee keer per week en beschikbaar op twee verschillende tijden. Ik bied ook partnerlessen aan om ervoor te zorgen dat ook je partner het vertrouwen voelt om je effectief en adequaat te kunnen helpen. Ook zijn individuele lessen mogelijk om beter voorbereid te zijn op de bevalling, en geef ik massages.

Daarnaast werk ik als doula – het individueel begeleiden van de vrouw en haar partner tijdens het baringsproces.

Door mijn uitgebreide ervaring beschik ik ook over een groot netwerk, en als één van mijn vrouwen advies nodig heeft over vroedvrouwen, bevallen in een ziekenhuis of medische vragen dan weet ik naar wie ik kan doorverwijzen. Als je de juiste kennis hebt kun je betere keuzes maken, en als je goed bent voorbereid kun je alles met vertrouwen tegemoet zien.

Ik hoop dat je wat van de verslagen wilt lezen van een aantal van mijn vrouwen of hun partners, en naar één van mijn avonden wilt komen om het uit te proberen. Ik vind het geweldig als ik je kan helpen om de reis van je zwangerschap positief en vervullend te maken.

 

 

English

I teach to empower pregnant women.

To give birth you need to open physically, to do this you must feel safe in doing this emotionally. My classes give you the time, on a weekly basis, to connect with yourself, your changing body and your growing baby. I believe it is important in today’s modern world that you give yourself these 2 hours a week to focus and get in tune with your growing baby and your changing body.

Taught in English & Dutch, my classes are a safe, intimate place for women to share their pregnancy journeys with each other. Helping my ladies learn from each other, support each other and build a community which will serve them well once they are mothers.

 My classes help you

  • Face and conquer any fear of labour
  • Develop and build your physical stamina and flexiblility specifically for birth
  • Educate you on how to use your body during contractions effectively
  • Shift your mental and physical reaction from pain to productivity
  • Keep the ability to use your voice throughout labour, ensuring you are acknowledged and respected by your midwives and medical staff.

The exercises within the class are yoga based but specifically focused on mental and physical training for labour. You will learn a wide range of positions, movements, breathing and vocal techniques which will keep you active during birth and focused in a calm and capable manner, allowing your body do what it was built for.

IMG 0740a

I am regularly asked how to determine a quick labour, the best way is to face it instead of running from or fighting it. My classes, both partner and weekly will prepare you to do exactly this without constriction or fear.

 Although I am an advocate for natural birth I do not judge or deny each woman’s right to her own choices. I share my experiences as a doula and teacher for over 34 years to help you make those decisions for yourself openly and honestly, my objective is to help you make your choices undetermined by fear.

My aim is to ensure you are seen, heard and your wishes respected throughout your labour. I routinely work with women who for one reason or another had a traumatic birth experience previously. I help you face and conquer the fears which may have built up and feel strong, and free of previous trauma.

Every woman is different, every pregnancy is different and yet there is so much we can share and learn from each other. Thanks to my many years’ experience helping women have the birth experience they want, I have a wealth of birth stories to share with my ladies which invariably help answer their specific concerns and issues. There is not much I haven’t seen!

My classes are international, twice a week and available at 2 different time slots. I also offer partner classes to ensure your partner feels just as confident and capable to support you. Also, private pregnancy preparation or massage sessions are possible.

I am also available as a doula – individual coaching of the woman and her partner during labour.

Through my extensive experience I also have a wide network should my ladies want/need advice on midwives, the Dutch hospital system and medical approaches. If you are informed, you can make choices, if you are prepared you can face anything with confidence.

I hope you will read some of the testimonials written by some of my many ladies and try one of my classes, I would love to help your birth journey be a positive and fulfilling one

IMG 0710a

 

Patricia Vriens | Centrum de Roos | PC Hoofstraat 183, 1071 BW | (+31) 6 43.27.54.93 |