GTranslate

holding hands 500

English text below 

Een doula (spreek uit: doela) is oud-Grieks voor “dienende vrouw”. Je kunt haar het beste omschrijven als een zwangerschaps- en bevallingscoach. Het is een ervaren en kundige vrouw, die aanstaande ouders op een niet-medische manier ondersteunt tijdens de zwangerschap, de geboorte van hun kindje en in de periode er na. Zij wijkt gedurende de hele bevalling niet van de zijde van de barende vrouw.

Gedurende de laatste 34 jaar heb ik vele vrouwen gesteund in hun baringsproces. Thuisbevallingen, ziekenhuisbevallingen, waterbevallingen, eerste baby, tweede baby, bevallen na een keizersnede, gecompliceerde en gemakkelijke geboortes. Sommige vrouwen wilden een natuurlijk proces, gebruik van de zwaartekracht of een onderwatergeboorte, anderen wilden pijnstilling in het ziekenhuis. Sommigen waren vol vertrouwen, anderen waren bang of onzeker.

De geboorte van een kind is een lichamelijke, emotionele en spirituele ervaring, die diep en langdurig doorwerkt in het leven en functioneren van zowel moeder als kind. Mijn werk is om jou en je partner daar waar nodig te ondersteunen; fysiek, mentaal en emotioneel. Door het gebruik van (drukpunt)massage, warm water, liefdevolle steun en wisselende houdingen en aanmoediging is pijnverlichting mogelijk.

Als jullie met een positief gevoel kunnen terugkijken op de geboorte van jullie kindje is mijn doel bereikt.

Een uitgebreid artikel uit het Parool over het werk van een doula vind je hier: Doe mij een doula

Een ander artikel uit Trouw laat zien dat een doula kan helpen bij de bevalling: Met doula kiest vrouw voor regie

English

DOULA

A doula (pronounced: Doola) is ancient Greek for "serving woman". You can best describe her as a pregnancy and delivery coach. It is an experienced and knowledgeable woman who supports expectant parents in a non-medical way during pregnancy, the birth of their baby and in the period after. She does not deviate from the birth of the woman during the entire delivery.

During the last 34 years I have supported many women in their delivery process. Home birth, hospital birth, water birth, first baby, second baby, giving birth after caesarean section, complicated and easy births. Some women wanted a natural process, use of gravity or an underwater birth, others wanted pain relief in the hospital. Some were confident, others were scared or insecure.

The birth of a child is a physical, emotional and spiritual experience that has a deep and long-lasting effect on the life and functioning of both mother and child. My job is to support you and your partner where necessary; physically, mentally and emotionally. Pain relief is possible through the use of (pressure point) massage, warm water, loving support and changing postures and encouragement.

If you can look back with a positive feeling on the birth of your child, my goal has been achieved.

 

Patricia Vriens | Centrum de Roos | PC Hoofstraat 183, 1071 BW | (+31) 6 43 27 54 93 |