GTranslate

English text below

Een zwangerschap is een unieke periode in het leven van een vrouw. Terwijl er een kindje groeit in jouw buik, groeit ook het contact tussen jou en dit nieuwe leven. Massage in je zwangerschap kan dit contact met je baby en met jezelf verrijken. Je ademhaling wordt dieper, je komt tot rust en bent je nog meer bewust van de baby die je bij je draagt. Door je te laten masseren zorg je goed voor jezelf, wat doorwerkt op je baby en je gezin.

Regelmatige massage tijdens je zwangerschap heeft een positieve werking op je (nacht)rust en op je lichaamsbewustzijn. Je maakt minder stresshormonen aan en complicaties tijdens de bevalling kunnen verminderen.

In de laatste weken van de zwangerschap is het mogelijk om thuis gemasseerd te worden.

Afspraak

Behandelingen zijn uitsluitend op afspraak. Als je deze wilt annuleren of verzetten kan dit per telefoon maximaal 24 uur van tevoren. Bij niet tijdig doorgeven ben ik helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd en kosten in rekening te brengen. Zwangere vrouwen wier bevalling is begonnen kunnen kosteloos annuleren binnen deze 24 uur.

Tarieven 2019

Massage                             1,5 uur                 €90

Massage aan huis                1,5 uur                 €115

 

English

A pregnancy is a unique period in the life of a woman. As a child grows in your belly, the contact between you and this new life also grows. Massage during your pregnancy can enrich this contact with your baby and with yourself. Your breathing becomes deeper, you relax and you are even more aware of the baby that you carry with you. By getting a massage you take good care of yourself, which affects your baby and your family.

Regular massage during your pregnancy has a positive effect on your (night) rest and on your body awareness. You produce fewer stress hormones, and complications during birth can decrease.

In the last weeks of pregnancy it is possible to get a massage at home.

Appointment

Treatments are by appointment only. If you want to cancel or reschedule this, you can do this by telephone up to 24 hours in advance. In the event of late transmission, I am unfortunately forced to charge the reserved time and costs. Pregnant women whose birth has begun can cancel free of charge within these 24 hours.

Rates 2019

Massage 1.5 hours € 90

Massage at home 1.5 hours € 115

 

Patricia Vriens | Centrum de Roos | PC Hoofstraat 183, 1071 BW | (+31) 6 43 27 54 93 |