GTranslate

Second part in English

Partnerlessen

De lessen worden gegeven door Patricia Vriens – vrouwen en hun partners leren om een actieve rol te nemen tijdens het baringsproces.

BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinAanbevolen door vroedvrouwen, artsen en honderden ouders.

BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinVerkrijg een lichaams gebaseerde 'know how' over bevallen

BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinOverwin angst en help je baby geboren worden

BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinWerk actief samen met je lichaam en vertrouw je instincten

BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinBegrijp hoe een geboorte werkt

BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinOntspan en laat het gebeuren 

BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinWeet wat er gebeurt in de uren voorafgaand aan de geboorte

IMG 9713a

Deel 1

Deelname aanbevolen vanaf 12 weken

Met aandacht leren ademen en ontspannen tijdens de zwangerschap is bepalend voor hoe je zult omgaan met je gevoelens tijdens het baringsproces

Krachtoefeningen om te aarden en de moeder te sterken in haar geloof en vertrouwen om zelf te kunnen baren.

Leren vertrouwen op elkaars kracht, mogelijkheden en vaardigheden zal beiden helpen om controle en angst los te laten. Dit zal vaders / partners insprireren om maximaal betrokken te willen zijn bij zwangerschap en bevalling.

Deel 2

Deelname aanbevolen vanaf 14 weken.

Oefeningen ter verbetering van conditie en lichaamshouding, die medebepalend zijn voor de juiste positie van de baby en zo het geboorteproces beïnvloeden.

Samenwerking en ondersteuning door praktische oefening van adem- en massagetechnieken ten behoeve van de zwangerschap en ter voorbereiding op de verschillende fases van de baring.

Het voorkomen/verminderen van bekken-instabiliteit, -pijn, ischias en ongemakken als maagzuur, harde buiken en benauwdheid.

Adembewustzijn, expressie via geluid, en diepe ontspanning voor en tijdens de bevalling.

Deel 3

Deelname aanbevolen tussen de 34 en 40 weken

Actieve verticale baringshoudingen, natuurlijke vormen van pijnbestrijding, ontspanning en hoe een over-tijd of stagnerende bevalling te stimuleren.

Hoe beperk je de kans op een lange, moeilijke of gecompliceerde bevalling, een knip of uitscheuren.

Leer weloverwogen keuzes te maken; o.a. inzicht in medische interventie en pijnmedicatie.

Leer een rustige, veilige sfeer te creëren ongeacht of je natuurlijk thuis of in een ziekenhuis wilt baren, plannen hebt voor een waterbevalling of een ruggenprik overweegt.

Zowel geschikt voor ouders in verwachting van hun eerste kind, als voor ouders die herhaling of verdieping wensen.

Tijd, plaats, kosten

Woensdag van 19:30 tot 22:00 – de zaal opent om 19:15

Baarsjesweg 277, 1058 NL,  Amsterdam

Kosten

Driedelige workshop: € 210,-  (bij betaling in één keer)

Enkele workshop: € 80,-  (1, 2 of 3 betalingen)

Kosten annulering € 25,-

Privé sessie € 95,- per uur

Wijzigingen na inschrijving: meer dan 5 werkdagen (maandag tot vrijdag) voorafgaand aan de gereserveerde datum = 100% restitutie minus €25,- annulerings-kosten.

Binnen 5 werkdagen is geen restitutie meer mogelijk.

De spreektaal  gedurende deze avonden is Engels. De docente spreekt echter óók Nederlands zodat medische terminologie, indien noodzakelijk, vertaald kan worden.

De workshops hoeven niet precies in onderstaande volgorde. Je kunt zelf passende data kiezen of prive sessies boeken.

Data van workshops in 2019

Deel 1 en 2 voor de 20 wk echo, indien mogelijk.

Deel 1 / Part one

10 mei 2019

5 juli 2019

4 oktober 2019

13 december 2019

7 februari 2020

 

Deel 2 / Part two

3 mei 2019

14 juni 2019

13 september 2019

8 november 2019

17 januari 2020

 

Deel 3 / Part three

7 juni 2019

12 juli 2019

11 oktober 2019

20 december 2019

28 februari 2020

  

De workshops hoeven niet precies in deze volgorde. Je kunt zelf passende data kiezen of prive sessie boeken.

Aangezien we praktisch werken wordt deelnemers gevraagd om losse, gemakkelijk zittende kleding te dragen.  

IMG 8977 9453

 

English

Lessons with partners for childbirth preparation

With Patricia Vriens - inspire women and their partners to take an active role during pregnancy and birth.

These workshops are recommended by midwives, doctors and hundreds of parents.

 BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinAcces the instinctual ‘know how’ of giving birth

 BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinOvercome fear and help your baby to be born

 BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinActively work with your body and trust your instincts

 BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinUnderstand the birth process

 BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinRelax and let it happen

 BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinKnowing beforehand the possibilities involved in the hours of birthing and the final birth is a must.

IMG 9051 9527

Part 1

Learning how to focus on breathing and relaxation during the pregnancy will determine how you deal with your feelings during labour and birth.

Grounding and strengthening exercises to empower the mother to find the trust in her ability to give birth

Learning to trust each other’s strength, ability and skill will help you both in letting go of control and fear. It will inspire fathers/partners to maximize their involvement during pregnancy and labour.

Part 2

Includes practical work on positions, partner participation and massage.

Exercises to develop fitness, better posture and therefore optimal positioning of the baby for birth

Prevention and relieving of pelvic instability, pains and sciatica, or other minor ailments, e.g. heartburn, oedema, and hard belly.

Breathing awareness, sound and deep relaxation for use in labour.

Part 3

Learn many practical ways to assist at birth, including natural upright positions, natural forms of pain relief, relaxation and ways to stimulate an overdue or slow labour.

Learn how to minimize the risk of a long, difficult or complicated labour, episiotomy or tearing.

Learn how to make informed decisions, understand medical interventions and medication.

Learn how to create a calm and reassuring atmosphere during labour, whether you are having a natural active birth in hospital or at home, planning to use a water pool or considering an epidural.

Attendance recommended between 12 and 36 weeks.

Start part 1 & 2 before 20 weeks echo if possible.

Suitable for first time parents or excellent refresher course.

The workshops need not be followed in this particular sequence, you can choose the dates as you like, or choose private sessions.

Time, place, costs

Times: Fridays, from 19:30 - 22:00 hrs

Baarsjeweg 277, 1058 AD, Amsterdam

The door opens 15 minutes before course begins.

Costs

Three part workshop                      € 210 one payment

Single workshop                           € 80  1-3 payment

Private sessions                           € 95 per hour, payment on booking

Cancellation and rebooking

Within 5 working days prior to the date (Monday to Friday) = 100% refund, minus a € 25 cancellation fee.

Later than 5 working days no refund possible.

Participants are asked to wear loose comfortable clothing

The workshops are taught in English.

Dates

Part 1

May 10, 2019

July 5, 2019

October 4, 2019

December 13, 2019

February 7, 2020

 

Part 2

May 3, 2019

June 14, 2019

September 13, 2019

November 8, 2019

January 17, 2020

 

Part 3

June 7, 2019

July 12, 2019

October 11, 2019

December 20, 2019

February 28, 2020

 

Patricia offers her expertise in:

 BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinPreparing you for birth without fear or trauma

 BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinAnte-natal yoga/stretch/fitness exercise classes

 BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinPre-natal one on one support, tailored to your needs

 BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinTreatment for pelvic pains and instability

 BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinOptimal foetal positioning if the baby is in breech

 BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinSpecialised treatment for overdue dates

 BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinBroken waters without contractions

 Partner preparation

 Doula support

 Accurate baby massages and gymnastics

 Post natal fitness and recovery programme

Patricia Vriens has more than 35 years of experience as a Mensendieck therapist, yoga teacher and practioner of Bewust Bevallen (conscious childbirth) and as a doula. Her early interest in childbirth focused her studies in the fields of natural healing, yoga and movement in Italy, Japan and the Netherlands. Certified and very experienced in coaching parents. Registred and certified as a pelvic pain therapist; trained with Cecile Röst. She herself is a mother of four. 

IMG 0714a

 

Patricia Vriens | Centrum de Roos | PC Hoofstraat 183, 1071 BW | (+31) 6 43 27 54 93 |