GTranslate

English text below

 

Partnerlessen: vrouwen en hun partners worden geïnspireerd om samen een actieve rol te nemen tijdens de zwangerschap en het baringsproces

 

Deel 1

Deelname aanbevolen vanaf 12 weken

Met aandacht leren ademen, en weten hoe te verbinden met je lichaam, kan je erg helpen in het omgaan met je gevoelens tijdens het baringsproces

Krachtoefeningen om te aarden en de moeder te sterken in haar geloof en vertrouwen om zelf te kunnen baren.

Leren vertrouwen op elkaars kracht, mogelijkheden en vaardigheden zal beiden helpen om controle en angst los te laten. Dit zal vaders / partners insprireren om maximaal betrokken te willen zijn bij zwangerschap en bevalling.

IMG 9713a

Deel 2

Deelname aanbevolen vanaf 14 weken.

Oefeningen ter verbetering van conditie en lichaamshouding, die medebepalend zijn voor de juiste positie van de baby en zo het geboorteproces beïnvloeden.

Samenwerking en ondersteuning door praktische oefening van adem- en massagetechnieken ten behoeve van de zwangerschap en ter voorbereiding op de verschillende fases van de baring.

Het voorkomen/verminderen van bekken-instabiliteit, -pijn, ischias en ongemakken als maagzuur, harde buiken en benauwdheid.

Adembewustzijn, expressie via geluid, en diepe ontspanning voor en tijdens de bevalling.

Deel 3

Deelname aanbevolen tussen de 34 en 40 weken

Actieve verticale baringshoudingen, natuurlijke vormen van pijnbestrijding, ontspanning en hoe een over-tijd of stagnerende bevalling te stimuleren.

Hoe beperk je de kans op een lange, moeilijke of gecompliceerde bevalling, een knip of uitscheuren.

Leer weloverwogen keuzes te maken; o.a. inzicht in medische interventie en pijnmedicatie.

Leer een rustige, veilige sfeer te creëren ongeacht of je natuurlijk thuis of in een ziekenhuis wilt baren, plannen hebt voor een waterbevalling of een ruggenprik overweegt.

Zowel geschikt voor ouders in verwachting van hun eerste kind, als voor ouders die herhaling of verdieping wensen.

 

BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinAanbevolen door vroedvrouwen, artsen en honderden ouders.

BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinJe lichaam als bondgenoot tijdens zwangerschap en bevalling

BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinOverwin angst en help je baby geboren worden

BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinWerk actief samen met je lichaam en vertrouw je instincten

BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinInzicht krijgen in het baringsproces

BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinWeet wat er gebeurt in de uren voorafgaand aan de geboorte

 

Wanneer - zie data hieronder

Op vrijdagen van 19:30 tot 22:00, zaal opent om 19:15

Plaats: The Breathing Space, van Kinsbergenstraat 50 HS, 1057 PS, Amsterdam

 

Kosten

Driedelige training: € 230,-  (bij betaling in één keer)

Enkele training: € 85,-  (1, 2 of 3 betalingen)

Kosten annulering € 25,-

Privé sessie € 190,- (twee uur) 

Wijzigingen na inschrijving: meer dan 5 werkdagen (maandag tot vrijdag) voorafgaand aan de gereserveerde datum = 100% restitutie minus €25,- annulerings-kosten.

Binnen 5 werkdagen is geen restitutie meer mogelijk.

De spreektaal  gedurende deze avonden is Engels. De docente spreekt echter óók Nederlands zodat medische terminologie, indien noodzakelijk, vertaald kan worden.

De workshops hoeven niet precies in onderstaande volgorde. Je kunt zelf passende data kiezen of prive sessies boeken.

 

Data van workshops in 2019 en 2020

Deel 1 en 2 voor de 20 wk echo, indien mogelijk.

Deel 1 / Part one

18 sept 2020

30 okt 2020

4 of 11 dec 2020

05 feb 2021

26 mrt 2021

07 mei 2021

02 juli 2021

 

Deel 2 / Part two

16 okt 2020

27 nov 2020

22 jan 2021

12 mrt 2021

23 april 2021

11 juni 2021

 

Deel 3 / Part three

19 juni 2020

11 sept 2020

06 nov 2020

11 dec 2020 of 8 jan 2021

26 maart 2021

16 april 2021

04 juni 2021

16 juli 2021

  

De workshops hoeven niet precies in deze volgorde. Je kunt zelf passende data kiezen of prive sessie boeken.

Aangezien we praktisch werken wordt deelnemers gevraagd om losse, gemakkelijk zittende kleding te dragen.  

IMG 8977 9453

 

English

Partner training: women and their partners are being inspired to take an active role during pregnancy and birth

 

Part 1

Attendance recommended from 12 weeks on

Learn to connect with body and breath, as this will help you in dealing with your feelings during labour and birth.

Grounding and strengthening exercises to empower the mother to find the trust in her ability to give birth

Learning to trust each other’s strength, ability and skill will help you both in letting go of control and fear. It will inspire fathers/partners to maximize their involvement during pregnancy and labour.

IMG 9562a

Part 2

Attendance recommended from 14 weeks on

Includes practical work on positions, partner participation and massage.

Exercises to develop fitness, better posture and therefore optimal positioning of the baby for birth

Prevention and relieving of pelvic instability, pains and sciatica, or other minor ailments, e.g. heartburn, oedema, and hard belly.

Breathing awareness, sound and deep relaxation for use in labour.

Part 3

Attendance recommended between 32 and 40 weeks

Learn many practical ways to assist at birth, including natural upright positions, natural forms of pain relief, relaxation and ways to stimulate an overdue or slow labour.

Learn how to minimize the risk of a long, difficult or complicated labour, episiotomy or tearing.

Learn how to make informed decisions, understand medical interventions and medication.

Learn how to create a calm and reassuring atmosphere during labour, whether you are having a natural active birth in hospital or at home, planning to use a water pool or considering an epidural.

 

IMG 9051 9527

 

These workshops are recommended by midwives, doctors and hundreds of parents.

 BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinAcces the instinctual ‘know how’ of giving birth

 BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinOvercome fear and help your baby to be born

 BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinActively work with your body and trust your instincts

 BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinUnderstand the birth process

 BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinRelax and let it happen

 BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinKnowing beforehand the possibilities involved in the hours of birthing and the final birth is a must.

 

When: see dates below

On Fridays from 19:30 till 22:00, door opens 15 minutes before course begins 

Location: The Breathing Space, van Kinsbergenstraat 50 HS, 1057 PS, Amsterdam

.

Costs

Three part workshop                    € 230,- one payment

Single workshop                           € 85,-  1-3 payment

Private sessions                           € 190,- (two hours), 

Cancellation and rebooking

Within 5 working days prior to the date (Monday to Friday) = 100% refund, minus a € 25 cancellation fee.

Later than 5 working days no refund possible.

 

Participants are asked to wear loose comfortable clothing

The workshops are taught in English.

Suitable for first time parents or excellent refresher course.

The workshops need not be followed in this particular sequence, you can choose the dates as you like, or choose private sessions.

 

Dates of course in 2019 and 2020

Part 1 and part 2 recommended before 20 weeks echo, if possible

 

Deel 1 / Part one

Sept 18 2020

Oct 30 2020

Dec 4 of 11 2020

Feb 05 2021

March 26 2021

May 07 2021

July 02 2021

 

Deel 2 / Part two

Oct 16 2020

Nov 27 2020

Jan 22 2021

March12 2021

April 23 2021

June 11 2021

 

Deel 3 / Part three

June 19 2020

Sept 11 2020

Nov 06 2020

Dec 11 2020 or Jan 8 2021

March 26 2021

April 16 2021

June 04 2021

July16 2021

  

Patricia offers her expertise in:

 BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinPreparing you for birth without fear or trauma

 BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinAnte-natal yoga/stretch/fitness exercise classes

 BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinPre-natal one on one support, tailored to your needs

 BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinTreatment for pelvic pains and instability

 BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinOptimal foetal positioning if the baby is in breech

 BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinSpecialised treatment for overdue dates

 BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinBroken waters without contractions

 BIB logo oranje klein transparant heel heel klein Doula support

 BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinAccurate baby massages and gymnastics

 BIB logo oranje klein transparant heel heel kleinPost natal fitness and recovery programme

Patricia Vriens has more than 35 years of experience as a Mensendieck therapist, yoga teacher and practioner of Bewust Bevallen (conscious childbirth) and as a doula. Her early interest in childbirth focused her studies in the fields of natural healing, yoga and movement in Italy, Japan and the Netherlands. Certified and very experienced in coaching parents. Registred and certified as a pelvic pain therapist; trained with Cecile Röst. She herself is a mother of four. 

IMG 0714a

 

Patricia Vriens | Centrum de Roos | PC Hoofstraat 183, 1071 BW | (+31) 6 43 27 54 93 |